Lärare Tore Häller.

Gössäters Skola 1957. Bakre raden fr. v. Dan Pettersson, Leif Lindblad, Lennart Thörn, Leif Erik Gustavsson, Roland Karlsson, Rolf Johansson, Per Gunnar Gustavsson.

Mellanraden fr. v. Ivan Sandell, Birgitta Apell, Rose-Marie Cardesjö, Alva Dahlberg, Barbro Apell, Else-Marie Carlén.

Främre raden fr. v. Ingegerd Bister, Birgitta Malm, Eva Malkusson, Birgitta Blom, AnnBritt Sjöström, Karin Jonsson.

(Besökt 22 gånger, 1 idag)