Skolklasser Gössäter

Lärarinna Margit Sandén.

Gössäters Skola. Bakre raden fr. v. Torgny Persson, Kjell-Åke Lundin, Barbro Apell, Else-Marie Carlén, Ingegerd Bister, Hans Simmingsköld, Lennart Thörn.

Främre raden fr. v. Marianne Johansson, Britt-Marie Ekholm, Kerstin Persson, Birgitta Larsson, Leif Nilsson, Erling Skog.

(Besökt 6 gånger, 1 idag)
2017-11-17T15:59:47+00:00