• Bild3731 Skolklasser Skagens Skola

Skagens Skolklasser Skola

Lärarinna Hanna Ohlsson

1945-46 Främre raden fr. v. Arne Larsson, Per-Olof Carlen, Arne Apelkvist, Gunnar Sjölander.

Bakre raden fr. v. Barbro Axelberg, Eivor Wångdal, Anne-Marie Eriksson, Margareta Kindberg, Irene Bengtsson, Karin Ahlen, Kerstin Henriksson, Doris Lundström, Iris Erksson, Lena Sandberg.

(Besökt 9 gånger, 1 idag)
2017-10-23T15:43:17+00:00