Klassträff Österplana Skola efter 30 år Bakre rad fr. v. Egon Carlen, Bengt Skoog, Malte Thyrell, Sven-Åke Johansson, Ivan Sandell, Lennart Persson, Inge Sandell, Lars Apell.

Rad 2 fr. v. Dan Poucette, Else-Marie Carlen-Svensson, Kennet Ljungkvist, Karin Jonsson-Ljungkvist, Barbro Apell-Johansson, Erling Karlsson, Roland Karlsson, Marianne Jonsson, Cascioli.

Rad 1 fr. v. Gun-Britt Oden-Sandberg, Gunnel Olausson-Zaudi, Sigvard Jonsson Lärare, Ann-Britt Sjöström-Blad, Kerstin Jonegård-Werlegård.

(Besökt 25 gånger, 1 idag)