Gössäter Folkskolan. Undervisningen avslutades här 1964. Eleverna fick därefter överflyttas till den nyuppförda skolan i Hällekis.

(Besökt 19 gånger, 1 idag)