Annexet – Småskolan Västerplana2018-11-13T14:52:13+00:00

Annexet – Småskolan Västerplana

Näst sista bygganden på höger sida, den gamla småskolan är sedan många år “tygaffären Annexet” samt bostad.

Karta

Bildgalleri

 • Bild 3076 Annexet - Småskolan Västerplana, foto 1909
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Bild 3076 Kinnekulle Västerplana socken Skolan Småskolebygget 1909 . Foto 1909
 • Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Västerplana
 • Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Västerplana
 • Bild 3002 Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Bild 3002 Västerplana socken Västerplana skola
 • Bild 3299 Anna Ekman, foto omkring 1917 Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Anna Ekman Foto 1917 Bild 3299, 3300 Kinnekulle Västerplana socken Lärarinnan Anna Ekman var verksam i bl.a. Västerplana skola, Posseska skolan Bilden tagen omkring...
 • Bild 3418 Majna Bergström
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Bild 3418 Kinnekulle Västerplana socken Majna Bergström småskolelärarinna i Västerplana 1917-1955
 • Bild 3478 Majna Bergström, lärare i Västerplana 1917-1955
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Bild 3478 Kinnekulle Västerplana socken Majna Bergström småskollärarinna i Västerplana under åren 1917-1955
 • Dagny Sjögren Annexet Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Dagny Sjögren
 • Bild 5295 Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Bild 5295 Kinnekulle Västerplana socken Småskolan Från vänster: ?, Egon Stark, Sören Fogelqvist, Barbro Bengtsson, Elsie Stark, Gunborg Karlsson, ?, ?, ?, Lars...
 • Bild 3649 Annexet - Småskolan Västerplana 1959
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Bild 3649 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana småskola 1959 Lärare Dagny Sjögren Stående från vänster: Peter Dahlkvist, Johnny Bengtsson, Louise Klingspor, Lillemor Wendin, ?, Eva...
 • Bild 4204 Annexet - Småskolan Västerplana, 1952
  Annexet - Småskolan Västerplana
  Bild 4204 Kinnekulle Västerplana socken Skolkort Västerplana 1952 Lärarinna Majna Bergström
 • Bild 3648 Annexet - Småskolan Västerplana 1958
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3648 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana småskola 1958 Lärare Dagny Sjögren Elever: Börje Persson sittande två från vänster, Lillemor Wendin sittande näst längst till...
 • Bild 3611 Annexet - Småskolan Västerplana. 1950-talet
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3611 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana småskola Skolkort Lärare Maina Bergström Sittande från vänster: Gull-Britt Hult, Lilian Hult, Rosemarie Kjellén, Ingrid Johansson, Barbro Engqvist, Ulla...
 • Bild 3607 Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3607 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana skola Lärare Majna Bergström Från vänster övre raden: Signe Johansson, Märta Larssson (Skattegården), Sven Gustafsson (Ekesbacke), Astrid Göransson...
 • Bild 3604 Annexet - Småskolan Västerplana 1947
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3604 Västerplana Skolkort Västerplana skola Bilden tagen 1947 Lärare Maina Bergström Sittande från v. Kjell Bengtsson, Lars Gustafsson, ?, Torgny Ekstrand, Klas Klasson. ? Stående...
 • Bild 3498 Annexet - Småskolan Västerplana 1926
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3498 Kinnekulle Västerplana socken Skolkort klasserna 1-2 Från vänster: Erik Larsson (Bestorp), Rune Magnusson (Stenhuggaregården), Ingrid Persson (Elsekarta Ingrid), Iris (Arrendator i...
 • Bild 3477 Annexet - Småskolan Västerplana, Bilden tagen 1934
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3477 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana skola Bilden tagen 1934 Lärarinna Majna Bergström var verksam i skolan 1917-155 Dagmar Persson (gift med Erik Gustavsson), Rut...
 • Bild 3429 Annexet - Småskolan Västerplana 1957
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3429 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana skola Skolkort Taget 1957 Fröken Dagny Sjögren Överst från vänster: Lars Engkvist, Folke Friman, Dagny Sjögren, Lennart Wilsson, Håkan Johansson...
 • Bild 3361 Annexet - Småskolan Västerplana, 1930-talet
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3361 Kinnekulle Västerplana socken Sigvard Klassons skolkort, han står på övre raden 3:a från höger Taget i början av 1930-talet
 • Bild 3223 Annexet - Småskolan Västerplana 1956
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3223 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana skola Skolkort Lärare Dagny Sjögren Från vänster stående: Dan Andersson, Kurt Olsson, Hans Bäckström, Lennart Gillström, Ulf Karlsson (Kråkebo),...
 • Bild 3212 Annexet - Småskolan Västerplana 1938
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3212 Kinnekulle Västerplana socken Skolkort Västerplana skola Från vänster Gunvor Klasson, Birgit Gustafsson, Sture Johansson, Kalle Strand, Arne Johansson, Bengt Hult, Linnea...
 • Bild 2790 Annexet - Småskolan Västerplana
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 2790 Kinnekulle Västerplana socken Västerplana skola Före ombyggnad
 • BILD 2493 Annexet - Småskolan Västerplana 1955
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 2493 Kinnekulle Västerplana socken Skolan läsåret 54-55 Lärare Dagny Sjögren Till vänster om lärarinnan Dan Rune Gustavsson
 • Bild 2489 Annexet - Småskolan Västerplana, 1955
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 2489 Kinnekulle Västerplana socken Skolkort Läsåret 1954-1955 Bakre raden tvåa från höger Dan Rune Gustavsson Mellersta raden trea från vänster Gill Bengtsson, Maj-Lis Jonsson. Främre...
 • Bild 3156 Skolan i Västerplana (Anexet). Foto Freddie Wendin 1999 vid byvandring i Västerplana
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 3156 Kinnekulle Västerplana socken Bygdevandring anordnad av Kinnekulle Hembygdsförening den 15 juli 1999 Skolan Annexet Foto: Freddie Wendin
 • Bild 5515 Västerplana Skola
  Annexet Småskolan Västerplana
  Bild 5515 Kinnekulle Västerplana socken Barn Västerplana skola

Om Annexet och Småskolan

Före 1824 års folkskolestadga fick församlingen nya präster och dessa var mycket ivriga och ville att socknen skulle anställa en skicklig man som kunde lära barnen läsa i bok och undervisa dem i kristendomsstycken. Församlingen slingrade sig och svarade med att nedanför ”Kleven” fanns en man som kunde lära barnen att läsa. Prästen undersökte saken och fann mannen olämplig och församlingens ledamöter begärde uppskov för att ytterligare betänka innan det gavs samtycke.
Så kom folkskolestadgan och sockenmännen blev mer och mer bekymrade, en kunglig förordning måste lydas, men hur? utan att de fattiga församlingarna skulle betungas med allt för höga kostnader? Man enades om att de båda socknarna Västerplana och Medelplana skulle ha en gemensam skola detta borde räcka när sammanlagda antalet invånare var 867personer.
Dåvarande ägare av Hellekis, löjtnant Ramsay, erbjöd socknen att överta Hellekis skola och flytta den till Hellekis gräns mot Rustsäter, och en del av donationsmedel skulle också få användas för skolan. Skolvägen skulle också bli oerhört lång för t.ex. barnen från Västerplana.
Pastorn gjorde en svar invändning mot förslaget, men sockenmännen såg endast till att det skulle lösa skolfrågan på ett billigt sätt Till sockenmännens sorg ville dock inte Kungl. Maj:t godkänna denna anordning för småskolan, istället ålades församlingen att bygga egen skola och detta beslut måste man följa.

Småskolorna startas
De barn som intogs i folkskolorna skulle förut ha inhämtat en viss färdighet i innanläsning och följden blev att de barn som försummats inte kunde få någon skolundervisning alls. Så uppdagades det t.ex. 1854 att den ”fattige gossen Anders Svensson från Rud” ännu inte kunde läsa trots att han fyllt 13 år. Det beslöts att Anders skulle undervisas i innanläsning av ”Åbergs änka” eller hustrun ”Maja Eriksdotter, detta var i Västerplana.
Många gummor och även knektar tog åt sig att för några örens ersättning lära de små barnen att läsa och denna undervisning var kanske inte alltid så värst mycket bevänt med.
Året 1858 började riksdagen bevilja anslag till upprättande av småskolor.

På våren år 1869 tog dessa skolor sin början och som lärare anställdes ynglingen Karl Olof Hagström i Beväringen i Västerplana. Lönen för 4 månader var 50 Rdr Rmt

Byggande av småskolehus
Det blev besvärligt att ständigt hyra lokaler för småskolan, man fick byta nästan varje år. År 1873 beslöt man därför att uppföra tre småskolor, en i Västerplana, en i Medelplana och en vid Hellekis. Skolbyggnadsplanerna i Västerplana och Hellekis måste efter mycket diskuterande tills vidare läggas ner.

I Missionshuset hyrdes lokal åt Västerplana småskola 1888, hyran för lokalen ansågs för dyr då denna var på 50 kronor för året. På 1890-talet blev det allvar av det så länge planerade småskolebygget. Småskolan i Västerplana uppfördes 1892. Ritningen var gjord av H.E. Lindeman i Skedesgården och Janne Eriksson åtog sig uppförandet för ett pris av 1750 kr.
Undervisningen pågick 6 dagar/vecka och höll på from 1/3—15/11 5 timmar om dagen
Skola byggdes om och renoverades år 1924. En dikt skrevs av en okänd talang som jobbade som snickare vid bygget som finns under berättelser

År boendeNamnFöddFödelseort
1898-1916Anna Kristina Ekman, småskollärarinna1871Sunnersberg
1917-1954Majna Bergström, småskollärarinna1895
1953-1967Dagny Sjögren, småskollärarinna
1969Hjördis Bengtssons, ägare och tygaffär
1969Gill Bengtsson, ägare och tygaffär
Märta Bertzelius Bengtsson, mor 19050112Östra Tollstad

Anna-Kristina Ekman född 1871-04-29 kom från Sunnerbergs socken flyttade till Västerplana 1898-11-25 och arbetade som småskollärarinna

En av skolans profiler var småskollärarinnan Maina Bergström född år 1895, hon kom som nyexaminerad lärarinna till småskolan år 1917 och var verksam där till år 1954. Maina var alltså verksam under 37 år och under denna tid undervisade hon flera generationer i församlingen, säg den Västerplanabo som inte haft Maina som lärarinna.

Undervisning bedrevs i skolan fram till år 1967 och därefter såldes huset till nuvarande ägare. Sedan många år är fastigheten bostad och tygaffären Annexet.

Några små axplock ur protokoll från 1866
Några fattiga barn som gick i skolan skulle få mat fyra dagar i veckan med två mål varje dag. Barnet skulle medföra en pollett som utvisade att det föregående dag bevistat skolan. Sex skilling ansågs vara tillräckligt för varje mål. I Västerplana föredrogs 1867 frågan om något understöd till fattiga barn för att de skulle kunna bevista skolan, men det hette enkelt nog bara: ”afslogs densamma”. År 1873 beviljade Västerplana 10 rdr till en folkhögskola för länet.

Anekdoter från småskolan
När någon förgått sig kallades skolrådets ordförande att komma och ge bestraffning

”I huggormars avföda” hördes från den s.k. rikemans mun, det var Andersson i Nedre Storegården Västerplana som var ordförande.
Någon av pojkarna som visste om att han skulle bestraffas försåg sig med en hård brödkaka i byxorna vilket ju blev ett brak när käppen träffade byxorna.En annan hällde lingonsylt på lämpligt sätt, att det började rinna ner, med lärarens förskräckelse som följd.

(Besökt 314 gånger, 1 idag)