Årsmötet

Årsmöte på Kinnekulle Hembygdsförening Hembygdsföreningen hade sitt årsmöte den 11mars 2017 i Medelplana bygdegård. Våren hade kommit till Kinnekulle och ett 30-tal medlemmar närvarade på mötet. Medlemsantalet i föreningen är nu 329 personer, en ökning med 18 nya medlemmar under år 2016. Ordförande Gill Bengtsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna, en återblick över verksamhetsåret [...]

I Vänerland – sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö

  Sångboken innehåller 62 sånger som i målande ord och toner skildrar såväl naturens skönhet och skiftningar som människornas liv och tro både förr och nu. Här finns sånger för många tillfällen och ändamål: lättsamma visor om våren, stämningsfulla naturskildringar, psalmer för andakt och kyrka och berättelser om historiska händelser och personer. Därutöver hyllas [...]