Start 2016-11-30T08:11:08+00:00

Kinnekulle hembygdsförening

Vi verkar för att bevara och sprida kännedom om Kinnekulleortens många kulturhistoriska värden. Vi belyser också folkets liv och verksamhet under gången tid samt odlar intresset för det gamla och forna.